Innowacje pedagogiczne Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

Programy autorskie i innowacje pedagogiczne zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie to jedna z form aktywności naszych nauczycieli - niezwykle twórczych, mających mnóstwo ciekawych pomysłów, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Poniżej prezentujemy programy, które były realizowane w naszej szkole w określonych latach. Być może niektóre z prezentowanych pomysłów pobudzą młodszych i starszych kolegów do nowych wyzwań.

2016/2017-2018/2019

25.10.2016, 17:56 , redakcja | Liczba odwiedzin: 291

„WHERE IS HARRY POTTER? – GDZIE JEST HARRY POTTER?"

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i języka polskiego, autorstwa pań: MartyRoszak i Elżbiety Wąsik. Opracowany został dla klasy 4c, która już w klasach 1-3 uczestniczyła w realizacji różnorodnych programów, m.in. w projekcie edukacyjnym „My Daily Life” mającym na celu poprzez zabawę doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym.

Cały artykuł...

2014/2015-2015/2016

26.11.2015, 20:05 , redakcja | Liczba odwiedzin: 551

"ENGLISH - MY JOY"

Program języka angielskiego dla najmłodszych, opracowany we wrześniu 2014 r. przez p. Alicję Rudzińską i kontynuowany w roku szkolnym 2015/2016.

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2014/2015

26.11.2015, 08:28 , redakcja | Liczba odwiedzin: 481

„OLIMPIADA SZKOLNA” - THE BIG BATTLE

Program powstał na skutek codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi. Podczas obserwacji uczniów oraz po wielu rozmowach o ich trudnościach i zmaganiach się z nimi okazało się, że często tracili motywację do nauki i przejawiali znudzenie monotonnym i codziennym obowiązkiem odrabiania lekcji. Dlatego niniejszy program powstał z myślą o nauce przez zabawę, nawet w klasie piątej. 

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2013/2014

22.11.2013, 09:04 , redakcja | Liczba odwiedzin: 694

NA ROZSTAJU DRÓG
PROGRAM ZAJĘĆ z wykorzystaniem wolontariatu i sportu

"Ananasy z piątej klasy" to część innowacji pedagogicznej „Na rozstaju dróg”, opracowanej przez p. Martę Roszak. Głównymi bohaterami programu byli uczniowie klasy 5c, którzy informowali społeczność szkolną na stronie internetowej, jak przez zabawę uczyć się dobrych manier, aktywnie przygotowywać się do życia w naszej społeczności.

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2012/2013

24.11.2012, 10:17 , redakcja | Liczba odwiedzin: 472

BYĆ JAK SHERLOCK HOLMES

Program został opracowany z myślą o uczniach klasy 6b Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Uczniowie ci od pierwszej klasy tworzyli specyficzny zespół. Należeli do grupy artystycznej „Zgrane Dzieciaki”, która brała udział w konkursach, festiwalach i przeglądach muzycznych na różnych szczeblach, odnosząc liczne sukcesy. Zdobywali również laury w konkursach przedmiotowych, w tym z języka polskiego i języka angielskiego.

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2012/2013

26.11.2015, 15:58 , redakcja | Liczba odwiedzin: 547

„DZIECI LISTY PISZĄ”  

Program innowacji pedagogicznej autorstwa p. Moniki Najdy - polonistki ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicz w Gliwicach. Przyjęliśmy propozycję współpracy i razem realizowaliśmy założenia programowe autorki.

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2010/2011

26.11.2015, 08:40 , redakcja | Liczba odwiedzin: 466

WELCOME TO MATYLDA'S WORLD

– "Welcome to Matylda’s World“, autorstwa p. Marty Roszak, powstał z myślą o uczniach klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie w 2009 roku. Wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej, postanowiliśmy urozmaicić pracę na lekcji tak, aby zajęcia były dla ucznia jak najbardziej korzystne i ciekawe. 

Cały artykuł...

2008/2009-2010/2011

24.11.2008, 10:14 , redakcja | Liczba odwiedzin: 471

PRZYGODA Z TEATREM

Z myślą o swoich podopiecznych, uczniach klas 1-3, pani Agnieszka Dziemiańczyk napisała innowację pedagogiczną pt. „Przygoda z teatrem”. Autorka zaproponowała skuteczną i atrakcyjną formę pracy z uczniem – samodzielną i grupową. Program pozwolił na rozwój ucznia w trzech obszarach – umiejętności, wiedzy i kształtowanych postaw. 

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010

24.11.2007, 10:27 , redakcja | Liczba odwiedzin: 440

W TROSCE O PIĘKNO JĘZYKA OJCZYSTEGO

Niniejszy program został opracowany z myślą o dzieciach, które w roku szkolnym 2007/2008 rozpoczęły naukę w klasie 4a Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Od klasy 1 uczniowie byli bardzo aktywni, pełni inicjatywy i inwencji twórczej, chętnie podejmowali różnorodne działania, wykazywali zainteresowania humanistyczne oraz uzdolnienia artystyczne. 

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2006/2007

24.11.2006, 10:25 , redakcja | Liczba odwiedzin: 461

PLEJADA

Program kształcenia literackiego i językowego nieprzypadkowo został zatytułowany „PLEJADA”. Nazwa ta zaczerpnięta z mitologii greckiej (siedem córek Atlasa zamienionych w gwiazdy) jasno określa założenia programowe i kierunki działań.

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010

26.11.2015, 08:42 , redakcja | Liczba odwiedzin: 453

 „Ekodzieciaki

– program innowacji w zakresie kształcenia ekologicznego – autorka p. Sylwia Szymańska – realizowany od klasy 1 do 3.

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010

26.11.2015, 08:42 , redakcja | Liczba odwiedzin: 417

"Zespół artystyczny TO MY”

– program innowacyjny w zakresie treści muzyczno-ruchowych – autorki p. Dorota Gwarda i p. Irena Linkiewicz.

Cały artykuł...

ROK SZKOLNY 2005/2006-2009/2010

25.10.2005, 08:33 , redakcja | Liczba odwiedzin: 425

MÓJ PRZYJACIEL KOMPUTER

Komputer wkroczył w nasze codzienne życie. Pojawił się w wielu domach. Najmłodsi często przesiadują przy nim, najwięcej czasu poświęcając grom komputerowym. Zapominamy, że można dzięki niemu rozwijać różne umiejętności dziecka, pobudzać jego myślenie twórcze oraz oddziaływać na osobowość. Komputer to również doskonałe źródło informacji.

Pan Andrzej Kliszewicz wyprzedził reformę i od roku szkolnego 2005/2006 przez kilka kolejnych lat realizował opracowaną przez siebie innowację pedagogiczną „Mój przyjaciel komputer”. 

Cały artykuł...


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +