ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

17.10.2017, 17:36, redakcja

      

Dnia 16 października 2017 roku obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. To data wyjątkowa – rocznica wyboru Karola Wojtyły, kardynała z Polski na Stolicę Piotrową. 


 

 

     

 

 

 

    O godzinie 8.00 nauczyciele i uczniowie uczestniczyli we Mszy Świętej, którą pod opieką p. Iwony Machwic przygotowali uczniowie klas 2a i 3a o profilu SG.
Ks. proboszcz Sylwester Progorowicz wspomniał, jak on przeżywał dzień 16 X 1978 roku. Życzył gimnazjalistom, aby słowa Ojca Świętego „wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali” stały się wskazówką w ich życiu.

 

Po mszy wróciliśmy do szkoły. Przy obelisku Patrona pan burmistrz Damian Nietrzeba z p. sekretarz miasta Teresą Dudzińską oraz p. dyrektor Janusz Woronowicz z przedstawicielami SU w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli wiązanki żółto- białych kwiatów. Następnie przedstawiciele każdej z klas zapalili znicze pod pomnikiem naszego Świętego.


Ciąg dalszy uroczystości nastąpił w auli. Na 3 godz. lekcyjnej klasy VII i II gimnazjum, a na 4 lekcji – ks. proboszcz Sylwester Progorowicz oraz klasy VI i III gimnazjum wysłuchały kilku pieśni przygotowanych przez dziewczęta z klas 2b i 3b pod kierunkiem p. Sławomira Biegańskiego. Uczniowie klasy 3a przygotowani przez p. Iwonę Machwic wzbogacili mini koncert słowami Jana Pawła II.

Tematem montażu była WOLNOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ, więc słowa tj:


„Być wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę.
Być wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem, dobrem dla drugich”
na pewno zapadły w pamięci słuchaczy.
W swoich słowach papież przypomina, „iż wolność nie oznacza, że mogę robić, co mi się rzewnie podoba, lecz wolnym jest ten, kto szuka dobra drugiego człowieka”.

Papież mówił również: ”Świętość nie jest darem zarezerwowanym dla kilku wybrańców. Wszyscy możemy do niej dążyć, ponieważ jest to cel osiągalny również dla nas. Kto poszukuje jedynie dóbr ziemskich, przegra mimo pozorów sukcesu. Trzeba zatem wybrać między być i mieć, między życiem pełnym a pustym, między prawdą i kłamstwem”.


W świętowaniu rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II wspólnie z uczniami klas VI – VII oraz II- III gimnazjum uczestniczyli także uczniowie klasy IV i V. Nasze „Jedyneczki” pod opieką p. Doroty Gwardy i p. Ireny Linkiewicz zaśpiewały trzy piosenki, w których m.in. dziękowały Bogu za Ojca Świętego.

Nasze wspólne świętowanie zakończyło podsumowanie konkursów związanych z Patronem szkoły. Poziom konkursu wiedzy o życiu Jana Pawła II był bardzo wysoki, a plakaty o Papieżu Nadziei piękne. Końcowe wyniki przedstawiły się następująco:


I miejsce - klasa 3a SG
II miejsce – klasa 2a SG
III miejsce – klasa 3c SOS


 

 

Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkimi podarunkami, dyplomami i książkami. Klasa 3a SG otrzymała również puchar przechodni.

 gim

Foto... Zuzanna Zapaśnik kl. IIIb gim

 

Elżbieta Jadczak

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +