AGRESJI MÓWIMY STOP!

01.03.2013, 11:00, redakcja

Dzieci, uczestnicząc w życiu społecznym szkoły, napotykają wiele nowych i trudnych sytuacji oraz zadań. Bezpośrednią reakcją na te trudności jest reakcja agresywna, tj. bicie, przewracanie, kłótnie, przezywanie, wyśmiewanie i izolowanie. Świadome, ukierunkowane przezwyciężanie pedagogicznymi środkami agresji i wybuchów złości jest niezwykle potrzebne. Nie chodzi o odzwyczajanie dzieci od ich wyrażania. Wściekłość jest stanem wysokiego wewnętrznego napięcia, który zawsze będzie występował. Kto wciąż trzyma w ryzach swoje uczucia, traci swoją żywotność i nie daje otoczeniu najmniejszej szansy do zareagowania. Kto chce żyć w zgodzie z innymi, musi się nauczyć kłócić. Jest to bardzo ważne.

To skłoniło nauczycieli do napisania programu i zorganizowania zajęć pozalekcyjnych mających charakter profilaktyczny.


CELE PROGRAMU :
    Kształtowanie umiejętności porozumiewania się oraz rozwiązywania problemu.
    Wyrabianie w dziecku umiejętności podejmowania decyzji.
    Kontrolowanie własnego zachowania i jakości kontaktów z innymi.
    Poznanie nowych możliwości wyrazu i opanowania stanów uczuciowych.

Programem realizowanym w roku szkolnym 20011/2012 r. było objętych 6 klas, w których występowały częste problemy wychowawcze. W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowano te działania.
Program obejmował 15 spotkań, podczas których  omawiano następujące zagadnienia:

1.    Dostrzegamy i wyrażamy agresywne uczucia.
2.    Rozpoznajemy elementy wyzwalające złość i agresję.
3.    Lepiej rozumiemy siebie samego i innych ludzi.
4.    Umiemy opanować agresję i wściekłość , umiemy je przezwyciężać.
5.    Budujemy poczucie wartości samego siebie i silnej tożsamości.
6.    Nawiązujemy nieagresywne kontakty.
7.    Pokojowo rozwiązujemy konflikty.

Na zajęciach przeważały zabawy i ćwiczenia interakcyjne.

Program obejmował także obszar pracy z rodzicami. Na spotkaniach z rodzicami przestawiono program, formy agresji i metody zapobiegania oraz przekazano spostrzeżenia z zajęć z dziećmi.
Oczekiwanym efektem było to, aby dzieci nauczyły się panować nad swoimi agresywnymi impulsami, umiały nawiązywać pozytywne kontakty z kolegami oraz miały poczucie własnej wartości.

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +