NOWY NABÓR WNIOSKÓW

08.09.2017, 09:35, redakcja

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła po raz piąty do programu STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA pod patronatem Fundacji św. Mikołaja.


Celem programu jest finansowa pomoc uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

O Stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas V-VII.

 Kryteria przyznawania Stypendiów:

1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł netto.  Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

2. Decyzja o przyznaniu Stypendium jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

a. Kryterium nr 1

Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż 4,5.

b. Kryterium nr 2

 Udokumentowane osiągnięcia oraz zaangażowanie i aktywność społeczno-kulturalną w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2016 r.), np.: wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, osiągnięcia     w olimpiadach tematycznych, zawodach sportowych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii.

 Informacje i druki wniosków: biblioteka szkolna

 21 wrzesień 2017r. – ostateczny termin składania wniosków w bibliotece szkolnej.

 

 
Agnieszka Trypucka

Szkolny Koordynator Programu

 

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +