POEZJA WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

18.04.2018, 08:29, redakcja

Zapraszamy do udziału w miejskim konkursie plastycznym „Poezja Wojciecha Kętrzyńskiego pędzlem malowana” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów ...


Rok 2018 jest rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego. Aby uczcić jego pamięć i twórczość, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU:
1.Cele konkursu:
poznanie twórczości Wojciecha Kętrzyńskiego,
analiza i interpretacja jego wierszy,
zobrazowanie treści utworów poetyckich,
pobudzenie aktywności poznawczej uczniów,
kształtowanie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych.
2. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
3. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-7 kętrzyńskich szkół podstawowych i gimnazjalistów z Kętrzyna.
3. Wymogi konkursowe:
Format prac A3 (w tym powinna znajdować się treść wiersza plus jego plastyczna interpretacja)
Technika wykonanych prac: kredki, pastele, farby.
Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
Praca powinna mieć metryczkę z danymi autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, nazwisko nauczyciela) umieszczoną na odwrocie. Z tyłu pracy powinno zostać naklejone oświadczenie wypełnione i podpisane przez rodzica – załącznik nr 1.
4. Kryteria oceniania:
koncepcja plastyczna pracy,
ogólny wyraz artystyczny,
poszukiwanie własnych sposobów przekazu – oryginalność formy i treści.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 klasy 4-7 szkoły podstawowej,
 klasy 2-3 gimnazjum.
5. Terminy:
Konkurs trwa od 5 kwietnia 2018r  do 1 czerwca 2018r.

Uczniowie z SP nr 1 dostarczają prace do p. Sylwii Szymańskiej do dnia 25.05.2018r. (etap szkolny)


Prace należy dostarczyć do 01.06.2018r. osobiście lub przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie ul. Kopernika 12.
Rozdanie nagród laureatom odbędzie się w czerwcu 2018r. podczas uroczystych obchodów rocznicowych. [O dokładnym terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.]
6. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników
i eksponowania prac zgłoszonych do konkursu oraz wykorzystania ich do promocji miasta. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatorów.

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +