PORTRET KĘTRZYŃSKIEGO

12.04.2018, 18:57, redakcja

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  pod hasłem: „PORTRET KĘTRZYŃSKIEGO” Rozumianego zarówno w aspekcie historycznym jak i aktualnym. Prace mogą przedstawiać patrona miasta, miejsca z nim związane   (legendarne, historyczne, współczesne).


CELE KONKURSU:
⦁ wykształcenie poczucia tożsamości z rodzinnym miastem.
⦁ rozbudzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycją Kętrzyna związaną z działalnością patrona Kętrzyna
⦁ inspirowanie do pracy twórczej
⦁ rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych
⦁ wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

ORGANIZATOR
Kętrzyńskie Centrum Kultury, Pracownia Plastyczna
Ul. Sikorskiego 24a
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 25 53
instruktor: Justyna Kamińska
ZASADY UCZESTNICTWA:
- konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i szkół podstawowych
z terenu miasta i gminy miejskiej Kętrzyn;
- prace grupowe tylko w formacie A3;
- prace indywidualne tylko w formacie A4;
- uczestnik indywidualny może zgłosić do konkursu maksymalnie
jedną samodzielnie wykonaną pracę formatu A4;
- uczestnicy zbiorowi mogą zgłosić maksymalnie jedną pracę
formatu A3;
TECHNIKA PRAC:
- uczestnicy konkursu wykonują pracę dowolną techniką plastyczną :
malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, itp.;
- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych;

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:
- prace zbiorowe mogą mieć autora zespołowego;
- praca powinna być opisana na odwrocie: imię, nazwisko autora,
wiek, klasa, grupa, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły /
przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, telefon
kontaktowy opiekuna i autora pracy;
- dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody;
- poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana
przez niego szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego
nazwiska w gazecie Nasze Miasto Kętrzyn.pl, na stronie
internetowej organizatora i Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej;
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
- do 14 maja 2018r.,
- prace dostarczone po terminie nie będą oceniane;
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
- Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 A, 11-400
pracownia plastyczna II piętro
NAGRODY:
- prace będzie oceniało Jury powołane przez Kętrzyńskie Centrum
Kultury;
- prace będą oceniane w kategoriach:
⦁ prace zbiorowe przedszkola
⦁ -prace zbiorowe szkoły
⦁ prace indywidualne
- organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad oceniania
i nagradzania prac;

OFICJALNE WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI DNIA:

- 17 maja 2018r., godz. 17:00,
Galeria Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Prace uczestników będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Kętrzyńskim Centrum Kultury.

UWAGA!!!! Organizator nie zwraca prac konkursowych.

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +