POZYSKALIŚMY FUNDUSZE

09.10.2016, 08:41, redakcja

Pozyskaliśmy fundusze na realizację projektu BEZPIECZNI W ŚWIECIE RZECZYWISTYM I WIRTUALNYM w ramach Rządowego programu "Bezpieczna+". Całkowity koszt projektu wynosi 10 899,00.


Pozyskaliśmy 15 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, mającym na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek.

Priorytet 3 ma na celu rozwijanie i wzmocnienie zainteresowań oraz aktywności czytelniczej uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Książki zakupione w ramach projektu

Pozalekcyjne zajęcia muzyczne dla uzdolnionych uczniów z klasy IV a będą kontynuowane w nowym semestrze dzięki funduszom pozyskanym z Gminy Miejskiej Kętrzyn. Termin zakończenia projektu 12.06.17r. Spotaknia odbywają się w poniedziałki i piątki. Na zajęciach dzieci między innymi uczą się prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji, poznają różne utwory muzyczne, oraz ćwiczą poczucie rytmu poprzez zabawy ruchowe i taneczne. Zajęcia prowadzą Pani Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz. 

Z rezerwy subwencji oświatowej na 2016 rok pozyskaliśmy 2000,00 zł, które przeznaczyliśmy na zakup pomocy dydaktycznych do matematyki oraz języka polskiego.

Panie Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz od lat rozwijające wśród dzieci zamiłowania i uzdolnienia muzyczne pozyskały z Gminy Miejskiej Kętrzyn fundusze [3100,00 zł] na pozalekcyjne zajęcia muzyczno-ruchowe, które będą prowadzone do 19.12.16 r.

Poznanie człowieka jest poznaniem zmysłowym, dlatego należy stwarzać możliwość aktywnego i wszechstronnego rozwoju. Potrzeba ruchu to naturalna potrzeba dziecka. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe wpływają na rozwój intelektualny dziecka, kształcą gotowość reakcji, podzielność uwagi, spostrzeganie, pamięć, porównywanie i analizę. Ponadto wzmacniają i rozwijają aparat mięśniowo-ruchowy, podporządkowując go woli dziecka. Muzyka przyczynia się do kształtowania dziecięcej wyobraźni. Jest źródłem radości, odprężenia i ukojenia. Łącząc ruch z muzyką, dziecko poznaje siebie, swoje wartości, niedostatki i kompleksy. Słuchanie muzyki i wychwytywanie regularności ma istotne znaczenie w edukacji matematycznej dzieci, szczególnie w rozwoju dziecięcego liczenia. Prezentowanie nabytych umiejętności wzmacnia poczucie własnej wartości, wyzwala zadowolenie, radość i motywuje do dalszej pracy.

Zajęcia, które pozyskałyśmy fundusze, cieszą się zainteresowaniem dzieci, dlatego prowadzone są systematycznie.

 

Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz

 
« Wstecz

 

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI