ROK SZKOLNY 2006/2007 Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

ROK SZKOLNY 2006/2007

24.11.2006, 10:25, redakcja

PLEJADA

Program kształcenia literackiego i językowego nieprzypadkowo został zatytułowany „PLEJADA”. Nazwa ta zaczerpnięta z mitologii greckiej (siedem córek Atlasa zamienionych w gwiazdy) jasno określa założenia programowe i kierunki działań.


Już w starożytności PLEJADA związana była z poezją (Plejada Aleksandryjska) i z rozmiłowanymi w niej ludźmi – niezwykle twórczymi i ogarniętymi pasją. Takie osoby możemy spotkać również we współczesnym świecie. Wielu młodych ludzi wybrało poezję jako formę przekazu swoich myśli i doznań, opinii i sądów na temat otaczającej rzeczywistości. Utwory ich, często powstałe instynktownie, z nakazu chwili, ukazują niepowtarzalną wizję świata i człowieka.
Taką plejadę tworzą uczniowie klasy 6b – bardzo aktywni, otwarci na różnorodne działania, pełni inicjatywy i inwencji, wykazujący zainteresowania humanistyczne oraz uzdolnienia artystyczne.
Autorka niniejszego programu pracuje z tymi dziećmi już od lat. Ubiegłe lata były okresem rozbudzania zainteresowań literackich, pierwszych prób twórczych, które przyniosły bogaty plon w postaci zbiorów poezji i prozy, nagród w konkursach na różnych szczeblach (wojewódzkich, ogólnopolskich) oraz debiutu na wieczorku poetyckim zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie.
Rok szkolny przypadający na realizację innowacji miał być zwieńczeniem dokonań literackich dzieci, dlatego też głównym założeniem programu było stworzenie forum, na którym każdy uczeń mógł zaprezentować swoją twórczość, zapoznać się z dorobkiem znanych poetów oraz pogłębić wiedzę z zakresu kształcenia literackiego i językowego.

Realizacja programu przewidziana była na rok szkolny 2006/2007 w ramach lekcji języka polskiego i zajęć pozalekcyjnych. Poprzedziły ją spotkania z uczniami i rodzicami, którym zostały przedstawione cele i założenia programu oraz propozycje działań.
Program „PLEJADA” miał na celu: wzbogacenie wiedzy o życiu i twórczości poetów polskich, rozbudzanie motywacji czytania, rozwijanie umiejętności krytycznego wypowiadania się na temat literatury, umiejętność analizy i interpretacji utworów poetyckich oraz umiejętność świadomego istnienia w kulturze.


                                                              Autorka programu: Elżbieta Wąsik
 

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +