ROK SZKOLNY 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

ROK SZKOLNY 2012/2013

24.11.2012, 10:17, redakcja

BYĆ JAK SHERLOCK HOLMES

Program został opracowany z myślą o uczniach klasy 6b Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Uczniowie ci od pierwszej klasy tworzyli specyficzny zespół. Należeli do grupy artystycznej „Zgrane Dzieciaki”, która brała udział w konkursach, festiwalach i przeglądach muzycznych na różnych szczeblach, odnosząc liczne sukcesy. Zdobywali również laury w konkursach przedmiotowych, w tym z języka polskiego i języka angielskiego.


Stąd też pomysł wprowadzenia w roku szkolnym 2012/2013 do programów nauczania realizowanych na lekcjach języka polskiego i języka angielskiego dodatkowych zagadnień z zakresu kształcenia literackiego i językowego rozszerzających oraz wzbogacających wiedzę i umiejętności uczniów. Treści kształcenia zawarte w programie ściśle wiązały się z treściami wychowawczymi, oprócz bowiem przyswojenia konkretnej wiedzy i umiejętności językowych i literackich pozwalały rozwinąć intelektualny i duchowy potencjał uczniów oraz wyrobić w nich nawyki niezbędne w życiu każdego człowieka: samodzielność, odpowiedzialność, współdziałanie, tolerancja, umiejętność samooceny i oceny pracy innych.
Realizacja programu przewidziana była na rok szkolny 2012/2013 (październik 2012 – czerwiec 2013) w ramach lekcji języka polskiego i języka angielskiego oraz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w formie warsztatów.

Znajomość wiodącego języka Europy oraz wiedza na temat różnych aspektów życia Wielkiej Brytanii są bardzo przydatne w życiu codziennym, dlatego też program promował oraz popularyzował kulturę i tradycje brytyjskie. Sprzyjał również rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu otwartej i tolerancyjnej postawy wobec odmienności kulturowej. Proces ten odbywał się dzięki doskonaleniu własnego warsztatu języka ojczystego. Inspiracją działań programowych była postać Sherlocka Holmesa – genialnego angielskiego detektywa, którego największą pasją były zagadki kryminalne rozwiązywane drogą dedukcji. Dzięki niemu uczniowie poznali Wielką Brytanię i Londyn, odwiedzili dom przy ulicy Baker Street 221b, gdzie obecnie mieści się muzeum jego imienia, doznali niezwykłych emocji, obserwując krok po kroku prowadzone przez niego śledztwa, aż wreszcie sami przeszli szkolenie dla kandydatów na detektywów, by na koniec jako młodzi adepci kryminalistyki włączyć się w rozwiązywanie trudnych zagadek.
Wykorzystując niezwykłego bohatera opowiadań i powieści Arthura Conan Doyle’a, chciałyśmy rozwinąć w uczniach umiejętności logicznego myślenia i pracy zespołowej oraz ich kreatywność. Najważniejszy był oczywiście ostatni etap pracy, kiedy to uczniowie samodzielnie wymyślali zagadki, odnajdywali tropy, analizowali poszlaki, gromadzili dowody, rozwiązywali zawikłane sprawy. W ten sposób świat fikcyjny zaczął przeplatać się ze światem rzeczywistym, a umiejętności poznawcze i odkrywcze każdego z uczestników stały się wówczas najbardziej widoczne.

                                                               

Autorki programu: Marta Roszak, Elżbieta Wąsik

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +