SPACERKIEM PO KĘTRZYNIE

13.05.2018, 15:46, redakcja

W piątek 11.05.18 klasa 5a wzruszyła na wyjątkowy spacer po Kętrzynie. Pod czujnym okiem pani przewodnik Joanny Skiby uczniowie odkrywali na nowo znane im obiekty naszego miasta. 


Dowiedzieli się, że ze starego XIV wiecznego miasta zostało niewiele obiektów: zamek, kościół św. Jerzego, baszta i pozostałości murów obronnych. Dawniej zwany Rastenborkiem (z polskiego), Rastemborgiem (z niemieckiego) liczył około dwóch tysięcy mieszkańców. Zaliczany był do dużych i bogatych grodów. Wybudowany nad rzeką Guber, wyposażony w 13 baszt spełniał rolę obronną. Do takiej funkcji przystosowano również wejście do kościoła św. Jerzego, które znajduje się od strony północnej, a nie zachodniej (naprzeciwko ołtarza głównego). Do grodu prowadziły dwie bramy. Uczniowie stojąc przy ich ruinach porównać mogli historię ze współczesnością. Podziwiali również urokliwe kamieniczki z XVIII - XIX w. z zachowanymi gzymsami. Niektóre budynki zostały niestety pozbawione historycznych elementów ozdobnych. Dawny Kętrzyn był miastem wielowyznaniowym. Przewodnik pokazała młodzieży tablicę upamiętniającą miejsce powstania synagogi. W XIX w. w gimnazjum (przy kościele św. Jerzego) uczył się Albrecht von Winkler. Z listu od siostry dowiedział się o polskim pochodzeniu. Kilka lat później urzędowo zmienił nazwisko na Kętrzyński. Miasto w tym czasie rozwijało się. Powstawały zakłady, które decydowały o jego wielkości np. drożdżownia, browar, cukrownia. W czasie wojny stara część miasta została dotkliwie zniszczona. Na pamiątkę historyka walczącego w XIX w. z germanizacją Mazur miastu nadano imię Kętrzyn.

To była wyjątkowa lekcja historii. Pani Skiba zwróciła uwagę dzieci na obiekty i miejsca, które tworzą ciekawą historię Kętrzyna, a także na zasługi Wojciecha Kętrzyńskiego dla mieszkańców Mazur.
Uczniowie klasy 5a ślą podziękowania za zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania Radzie Rodziców i oczywiście pani Joannie Skibie.
 

foto...

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +