SZKOLNY KLUB SPORTOWY

27.02.2018, 19:06, redakcja

 

 

 

 

      Oprócz odbywających się programowo lekcji wychowania fizycznego, niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju sprawności fizycznej dzieci pełnią organizowane w naszej szkole pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno- sportowe. Wzorem ubiegłego roku, od połowy lutego wznowione zostały zajęcia dla dzieci w ramach ministerialnego Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Odbywają się one w sali gimnastycznej naszej szkoły i trwać będą do 16 grudnia 2018r. Udział dzieci w zajęciach realizowanych w ramach Programu SKS jest dobrowolny i bezpłatny, jednakże uczestnicy zobowiązani są do regularnego i aktywnego w nich udziału. Uczniowie podzieleni zostali na 2 grupy. Grupa młodsza (dzieci z klas II-III) spotyka się w poniedziałki i środy w godzinach 14.30-15.30, natomiast starsi z klas IV-VI w tych samych dniach od 15.30 do 16.30.

Cele Programu SKS:
a) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
b) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia uczestników, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
c) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia;
d) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych;
e) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
f) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych;
g) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
h) promocja różnorodnych sportów;
i) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
Prowadzący zajęcia: Marek Gabryszak
 


 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +