SZANOWNI PAŃSTWO,

WSZELKIE PROPOZYCJE DLA DOBRA NASZEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ SĄ MILE WIDZIANE. ZAPRASZAMY DO AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY.

 

Drodzy Rodzice, wiemy, że zależy nam wszystkim na szczęściu naszych pociech, by w szkole były bezpieczne, zadowolone, by bezstresowo zdobywały niezbędną wiedzę i czynnie uczestniczyły w szkolnym życiu. Serdecznie Wam dziękujemy za dotychczasowe finansowe wsparcie statutowej działalności szkoły i prosimy o dalszą bezinteresowną pomoc.

Drodzy Rodzice, to dzięki Waszemu wsparciu w bieżącym roku zakupiono m.in:
- upominki dla najmłodszych z okazji ich pasowania,
- książki i gadżety na nagrody,
- materiały na pomoce naukowe,
- słodkim upominkiem uczczono Dzień Nauczyciela,
- słodycze na turniej szachowy,
- dofinansowano bal karnawałowy i półzimowisko.

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/15:

Przewodnicząca: EWA PAJEWSKA

Wiceprzewodnicząca: MAŁGORZATA KRZYŻEWSKA

Sekretarz: ELWIRA RZECZYCKA

 

KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice!

Uruchomiliśmy do kontaktu pocztę elektroniczną. Możecie się teraz kontaktować z nami, pisząc na poniższy adres e-mail.

Jeśli macie sprawy dotyczące szkoły, o których pragniecie porozmawiać, chcielibyście, by zostały one poruszone na zebraniach Rady Rodziców i którymi warto jest zainteresować Dyrekcję szkoły, piszcie na adres:

radasp1@interia.pl

WAŻNE:

1. Drogi Rodzicu, my nie jesteśmy anonimowi, zatem, pisząc do nas w konkretnej sprawie, prosimy o dobrowolne pozostawienie danych weryfikacyjnych: imię, nazwisko, klasa dziecka – zwięzły opis sprawy.

2. Adres e-mail służy przekazywaniu nam informacji, zainteresowaniu nas ważną, Waszym zdaniem, sprawą. Na e-maile nie odpisujemy, informacje w razie potrzeby będą przekazywane poprzez przedstawicieli Waszych klas.

       Z wyrazami szacunku

                                       Rada Rodziców SP nr 1
 

INFORMACJE PODSTAWOWE O RADZIE RODZICÓW

  • Rada Rodziców jest organem powołanym na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572 j.t.).
  • Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
  • Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  • Kadencja Rady Rodziców trwa rok szkolny.
  • Zakres działalności Rady Rodziców określa uchwalony regulamin.

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-GOSPODARCZA

Uwaga!!!
Działalność finansowa nie jest prowadzona przez Radę Rodziców.
Zgodnie z wieloletnimi doświadczeniami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie środki pieniężne pochodzące z dobrowolnych składek rodziców są gromadzone na koncie Rady Szkoły. Obsługę finansową konta prowadzi Rada Szkoły. Odpowiedzialność za celowe dysponowanie i obsługę finansową zebranych środków pieniężnych ponosi Rada Szkoły.


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +