REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn:

Rodzaj czynności  Termin  przyjmowania dzieci z obwodu szkoły  Termin w postepowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 03 -21 kwietnia

2017 r. 

1-9 czerwca 2017 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  do 28kwietnia 2017 r.  do 16 czerwca 2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 8 maja 2017r.  19 czerwca 2017 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  8-26 maja 2017 r.  20-30 czerwca 2017 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

29 maja 2017 r. 

3 lipca 2017 r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE

 

 Załączniki:


1) Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się do obwodowej szkoły podstawowej

2) Formularz rekrutacyjny dla kandydata rekrutującego się do szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły

3) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w pobliżu szkoły

4) Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły

5) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu w pobliżu szkoły


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +