CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

     Kierując się znanym powiedzeniem: "Cudze chwalicie, swego nie znacie", założone zostało w naszej szkole Koło Turystyczno-Krajoznawcze prowadzone przez nauczycieli z pasją: panów Andrzejów Hapońskiego i Kliszewicza. Uczestnikami zajęć są uczniowie klas piątych i szóstych. Na wspólne wycieczki zapraszamy wszystkich chętnych.

     Koło zostało założone po to, aby wśród uczniów popularyzować turystykę jako jedną z form aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktywność i ruch podczas spacerów, wycieczek, rajdów spełnia bardzo istotną funkcję w życiu młodego człowieka. Przede wszystkim uczu się on orientacji w bliższym i dalszym otoczeniu, co wpływa korzystnie na rozwój umiejętności radzenia sobie w życiu i ma duże znaczenie dla samodzielnego poruszania się. Pragniemy, aby członkowie koła byli zdrowsi oraz mieli poczucie tożsamości z własnym miastem i jego najbliższą okolicą.

CELE

Cele główne: rozwijanie wśród uczniów zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, poznawanie obiektów historycznych i przyrodniczych Kętrzyna i jego okolic, tradycji, kultury oraz pogłębianie wiedzy o własnym regionie, popularyzacja takiej formy wypoczynku jak turystyka piesza i rowerowa, wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie zdrowego stylu życia;

Cele i zadania szczegółowe: poznawanie obiektów przyrodniczych i kulturowych o dużych walorach poznawczych, pogłębianie wiedzy o własnym regionie, dziedzictwie kulturowym regionu, tradycji, zabytkach kultury i historii, wytwarzanie bliskich więzi ze środowiskiem regionu poprzez piesze wędrówki, organizowanie konkursów o tematyce regionalnej, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej, redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom najciekawsze zakątki naszego regionu, organizacja wycieczek oraz aktywne w nich uczestniczenie, wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych.

 

SEZON TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY 2017/2018

 

SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE PRZY SP 1 W KĘTRZYNIE NA TRASIE WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO

14 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 (klasy 7b, 6a, 6b i 5c) uczestniczyli w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez kętrzyński MOSiR. Rajdem tym rozpoczeliśmy letni sezon wycieczek rowerowych. Uczniowie pokonali ponad 25 kilometrów ścieżką rowerową i leśnymi szutrami. Podczas postojów zorganizowane było ognisko, a dzieci sprawdziły swoją wiedzę i umiejętności w konkursie przyrodniczym.
Dziękujemy  Panu Krzysztofowi Krupienikowi za przygotowanie ogniska, nagród i czynny udział w wycieczce rowerowej.

 

Jarosław Mularewicz, Marek Powolny i A&A

foto...

 


 

SEZON TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY 2016/2017

PIKNIK z MOSiRem

20.06.17 wzieliśmy udział w imprezie rowerowej "Piknik z MOSiRem". Trasę pokonywali uczniowie klas VIa,b,c.

 

foto

 

MŁODZIEŻOWY RAJD TURYSTYCZNY

"WIOSNA 2017"

 

Dnia 6 maja 2017 roku uczniowie klas 6a i 6b wzięli udział w rajdzie wiosennym zorganizowanym przez kętrzyński Oddział PTTK.

 

  

foto

 

W sobotę 5 listopada 2016 r. uczniowie z klas szóstych pod opieką wychowawców wzięli udział w tegorocznym Młodzieżowym Rajdzie Niepodległościowym. Organizatorem rajdu był Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Patronat objęli Burmistrz Miasta Kętrzyn i Wójt Gminy Kętrzyn. Celami rajdu były uczczenie 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz poznawanie walorów krajoznawczych miasta i regionu kętrzyńskiego. Uczniowie zwiedzili zamek krzyżacki, bazylikę św. Jerzego, a także posłuchali historii o kętrzyńskich zabytkach opowiedzianej przez pana Ryszarda Małkowskiego - prezesa PTTK. Na zakończenie odbył się konkurs dotyczący znajomości historii miasta i regionu Warmii i Mazur. Uczestnicy rajdu otrzymali nagrody książkowe.

foto

 A&A

 

 SEZON TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY  2015/2016

 

Rajd Wiosenny- Owczarnia

Uczniowie kl. VB w dniu 14.05.2016 (sobota) wzięli udział w rajdzie wiosennym zorganizowanym przez kętrzyński Oddział PTTK.

                  

 

 Obchody Dnia Ziemi

Uczniowie klas 5a i 5b w dniu 22.04.2016 w ramach obchodów DNIA ZIEMI podczas wycieczki rowerowej zbierali śmieci na i przy ścieżce rowerowej na odcinku Kętrzyn-Stara Różanka.

               

 

Wiosna

Nadchodzi czas rajdów pieszych i rowerowych. Członkowie koła opracowują trasy, które chcieliby pokonać. Liczą kilometry, sprawdzają punkty przyrodnicze i zabytki, które warto zobaczyć w naszym regionie. Przypominają zasady ruchu pieszych i rowerzystów. Ponadto Jakub Mejksztaniec (5a), Kornelia Kułak, Dominika Szubstarska, Mateusz Wiórko i Szymon Supiński (wszyscy 5b) przygotowują się do Powiatowego Konkursu Wiedzy o BRD. Życzymy im sukcesu.

Wszystkim przypominamy o konieczności przeglądu rowerów przed wiosenno-letnimi wycieczkami. Dla Waszego bezpieczeństwa postarajcie się o dużo elementów odblaskowych i kask na głowę.

    Udanych i bezpiecznych wypraw.

Jesień

Rajd Niepodległościowy - JEZIORO MÓJ

Uczniowie klasy 5a w dniu 17.10.2015 (sobota) wzięli udział w rajdzie pieszym organizowanym przez Kętrzyński Oddział PTTK z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

   

 

GÓRA HERBOWA

Uczniowie klas 5a i 5b w dniu 3.10.2015 (sobota) wzięli udział w wycieczce rowerowej, której celem była Góra Herbowa.

  

 

 JEZIORO MÓJ, LEŚNA TRASA TURYSTYCZNA -GIERŁOŻ

Uczniowie klas 5a i 5b w dniu 19.09.2015 (sobota) uczestniczyli w wycieczce rowerowej po najbliższej okolicy. Trasa wycieczki poniżej.

    


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +