MIEJSKI TURNIEJ ,,PIĄTEK „ PIŁKARSKICH”

25.09.2017, 10:16 , redakcja | Liczba odwiedzin: 88

 

                       22 października 2017r. na obiektach sportowych MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego przeprowadzony został miejski turniej ,,piątek” piłkarskich. W imprezie wzięły udział wszystkie kętrzyńskie podstawówki.

Cały artykuł...

ZAJĘCIA PŁYWACKIE W SP nr1 W KĘTRZYNIE

20.11.2017, 11:22 , redakcja | Liczba odwiedzin: 45

 

Od 02 listopada 2017r. rozpoczęły się w naszej szkole lekcje pływania adresowane do uczniów klas III . Zakładają one systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach z zakresu „nauki pływania”. Lekcje te odbywające się w ramach zajęć wychowania fizycznego to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Równie istotna jest także kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Dla przykładu w 2007 zanotowano 376 wypadków utonięć, w 2010 – 369, w 2011 - 396, w 2012 było ich 449, w roku 2017 również kilkaset osób straciło życie w wyniku utonięcia (źródło: dane z policyjnego portalu www.policja.pl). Skuteczną metodą zapobiegania zdarzeniom, których skutkiem są utonięcia, jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są dzieci korzystające z otwartych akwenów wodnych. Dlatego też uczniowie naszej szkoły dzięki aktywnemu udziałowi w tych zajęciach zostaną wyposażeni w umiejętności i wiedzę pozwalającą bezpiecznie korzystać z atrakcji wodnych w naszym mieście i okolicy.

foto

Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny, Jarosław Mularewicz
 

Cały artykuł...

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻYCIU CZŁOWIEKA

20.09.2017, 15:14 , redakcja | Liczba odwiedzin: 78

         Ruch jest nieodłącznym elementem naszego życia. Od wczesnego dzieciństwa człowiek przejawia jego naturalną potrzebę. Aktywność ruchowa powinna towarzyszyć każdemu człowiekowi niezależnie od jego wieku, płci i wykonywanej pracy. Jest najtańszym i najprostszym sposobem zapobiegania wielu schorzeniom. Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, lecz żaden lek nie jest w stanie zastąpić ruchu. Postarajmy się, aby w naszym codziennym życiu znalazł się czas na stałą, systematyczną i optymalną aktywność. Oprócz odbywających się programowo lekcji wychowania fizycznego, niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju sprawności fizycznej dzieci pełnią organizowane w naszej szkole pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno- sportowe. Ich szeroka oferta daje uczniowi możliwość czynnego spędzania czasu wolnego, pozwala odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne, a także rozwijać zainteresowania sportowe.
Wszystkich uczniów zachęcamy do licznego udziału!
Terminy zajęć pozalekcyjnych:
1. Projekt Szkolny Klub Sportowy- lekkoatletyka, (dziewczęta i chłopcy klas V-VI),
poniedziałek (godz. 15.10- 16.10) oraz czwartek (godz. 13.40- 14.40),
prowadzący: Marek Gabryszak,
2. Zajęcia rekreacyjno- sportowe (chłopcy klas IV- VI), poniedziałek (godz.13.40-15.10),
prowadzący: Marek Gabryszak,


3. Zajęcia rekreacyjno- sportowe (dziewczęta klas IV i VI), środa (godz. 14.30-16.00), prowadzący: Jarosław Mularewicz,

4. Zajęcia rekreacyjno- sportowe (dziewczęta klas V- VI), wtorek (godz. 13.30- 15.00), prowadzący: Marek Powolny,

 
Cały artykuł...


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +